Wednesday, January 14, 2009

Sa Fa Wang Fang

Uhuk Uhukk..banyaknya sa fa wang fang kat fat blog flog..A fa nak fak sa fa pa fa pu fu nyer blog flog lah fah niee fieee...

Sa fa ya fa min fin ta fa ma fa af faf se fe bab fab dah la fa ma fa tak fak bu fu at fat blog..sa fa ya fa sekarang sa fa ngat fat si fi buk fuk..Boss sa fa ya fa ka fa sik fik sa fa ya fa ba fa nyak fak ker fer ja fa..Sa fa ya fa tak pan fan dai fai nak bu fu at fat..Ja fa di fi sa fa ya fa terpaksa bu fu at fat ra fa jin fin de fe ngan fan mu fu ka fa serius dan pe fe nuh fuh konsentrasi..

Walaubagaimanapun..Sa fa ya fa te fe tap fap ba fa ca fa tulisan terbaru ko fo rang fang..Ka fa lau fau sa fa ya fa sem fem pat fat ka fa sik fik ko fo men fen sa fa ya fa a fa kan fan ka fa si fi ko fo men fen.Ja fa ngan fan ma fa rah fah sa fa ya fa..Ja fa ngan fan ka fa ta fa sa fa ya fa som fom bong fong ( khas kepada hanis)..ja fa ngan fan ka fa ta fa sa fa ya fa ma fa las fas..Sa fa ya fa cu fu ma fa berlakon un fun tuk fuk beberapa ha fa ri fi..Nan fan ti fi sa fa ya fa a fa kan fan tu fu lis fis la fa gi fi..

Sa fa ya fa te fe tap fap su fu ka fa ma fa kan fan na fa si fi..sa fa ya fa su fu ka fa ma fa sak fak..se fe bab fab i fi tu fu sa fa ya fa ma fa kin fin ge fe muk fk..tak fak percaya? perasan tak fak kenapa sa fa ya fa tak fak le fe tak fak gam fam bar far sa fa ya fa la fa gi fi..se fe bab fab mu fu ka fa sa fa ya fa dah fah bu fu lat fat ma fa cam fam ping fing gan fan..sa fa ya fa jan fan ji fi a fa kan fan kuruskan ba fa dan fan nan fan ti fi..bi fi la fa? sa fa ya fa pon fon tak fak ran fan cang fang la fa gi fi..

Jum fum pa fa la fa gi fi ya..ta fa ta fa..